';
Τοποθέτηση του Προέδρου του Σωματείου Ε.Ε.Δ.Α. κ. Αντώνου στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το πρόβλημα που έχει προκύψει από το έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τη μη μισθολογική εξέλιξη συνάδελφων με δικαστικές αποφάσεις.
28 March 2024
ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ε.Ε.Δ.Α. ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ.
29 May 2024