Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το βασικό όργανο λήψεως αποφάσεων.

Προκαλεί τακτική Γενική Συνέλευση και συνεδριάζει κάθε χρόνο μέσα στο πρώτο δίμηνο, συζητώντας μεταξύ άλλων για το Οικονομικό και Διοικητικό απολογισμό του προηγούμενου χρόνου.

Μπορεί να συγκληθεί και έκτακτη γενική συνέλευση κάθε φορά που αποφασίζει γι’ αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ή όταν ζητηθεί με έγγραφη αίτηση που καθορίζει σαφώς τα προς συζήτηση θέματα, από το 1/10 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για την εκπλήρωση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί.

Η σύνθεσή του έχει ως εξής :

Πρόεδρος : ΑΝΤΩΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αντιπρόεδρος Α: ΓΑΛΑΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
Αντιπρόεδρος Β: ΣΠΑΡΑΓΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γεν. Γραμματέας: ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ταμίας: ΤΟΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αναπληρωτής Ταμίας: ΣΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γραμ.ΔημοσίωνΣχέσεων: ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Υπεύθυνος Οργανωτικού: ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Έφορος: ΔΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Τα μέλη:
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΙΧΑΛΑΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΑϊΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΡΙΠΟΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ