Το κεντρικό γονίδιο της ύπαρξης του σωματείου Ε.Ε.Δ.Α. ήταν και θα

είναι ο άνθρωπος.

Η ιστορία του Σωματείου είναι μια συλλογή σκέψεων – πράξεων –

αγώνων και οραμάτων. Θεωρούμε ότι οι κοινωνίες γίνονται καλύτερες

μέσω της συνεννόησης και της αλληλεγγύης. Η δράση του Σωματείου

εστιάζεται στην ανάδειξη υποστήριξη και ανάπτυξη δημιουργικών

δυνάμεων της Δ/νσης Καθαριότητας και Μηχανολογικού.

Οι δυνάμεις αυτές σε όποιο πεδίο και αν εκδηλώνονται συνιστούν τον

κινητήριο μοχλό για την ισχυρή ανάπτυξη της Δ/νσης του Δήμου και την

Ευημερία της Πόλης.

Για το ΕΕΔΑ κοινωνική συνέπεια και υπευθυνότητα αποτελεί επένδυση

στρατηγικής σημασίας. Ως κομμάτι της Ελληνικής κοινωνίας

μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες. Στόχος του Ε.Ε.Δ.Α. είναι να ενισχύει

συνεχώς την δραστηριότητες που αφορούν τον άνθρωπο – εργαζόμενο

– συνάδελφο υποστηρίζοντας έμπρακτα και με συνέπεια τις δεσμεύσεις

που έχει αναλάβει απέναντι στον άνθρωπο και στη πόλη της Αθήνας.
Καθαρισμός = Ευπρεπισμός