';
ΠΟΕ – ΟΤΑ
09 February 2024
Τοποθέτηση του Προέδρου του Σωματείου Ε.Ε.Δ.Α. κ. Αντώνου στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το πρόβλημα που έχει προκύψει από το έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τη μη μισθολογική εξέλιξη συνάδελφων με δικαστικές αποφάσεις.
28 March 2024